Fernando Pessoa – Księga niepokoju

467

Rządzenie światem zaczyna się w nas samych. To nie ludzie szczerzy rządzą światem, ale też i nie nieszczerzy. Rądzą ci, którzy sobie tworzą prawdziwą szczerość w sposób sztuczny i automatyczny. Ta szczerość stanowi ich siłę i ona promieniuje na mniej fałszywą szczerość innych. Umieć dobrze się łudzić jest pierwszą zaletą męża stanu.Tylko poetom i filozofom przypada praktyczna wizja świata gdyż tylko oni nie mają iluzji. Widzieć jasno to nie działać wcale.

505

Pisać to zapominać. Literatura jest naprzyjemniejszym sposobem ignorowania życia. Muzyka kołysze, sztuki wizualne ożywiają, sztuki żywe (jak taniec i aktorstwo) zabawiają. Natomiast literatura oddala się od życia, by uczynić z niego marzenie; inne sztuki nie oddalają się od życia: jedne – gdyż używają form widzialnych, czyli witalnych, inne – gdyż żyją właśnie ludzkim życie.

Inaczej z literaturą – ta udaje życie. Powieść jest historią czegoś, czego nie było, a dramat jest powieścią podaną bez narracji. Poemat jest wyrażeniem idei czy uczuć językiem, jakiego nikt nie używa, bo nikt nie mówi wierszem.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *