Oceania

O Afryce mówi się, że to kontynent zapomniany. Oceania jest kontynentem niewidzialnym. Niewidzialnym, gdyż podróżnicy, którzy po raz pierwszy przybyli w tamte strony, nie dostrzegli go. A i dzisiaj jest jedynie miejscem tranzytu, bez znaczenia na arenie międzynardowej, poniekąd nie istnieje.

“Przygoda” to słowo, które trzeba ocalić. To słowo, któremu zabrano sens. Dziś jest okaleczone, gdyż zaczęło oznaczać wszystko, sposób na odegranie się, upust nieudolności. Trzeba obnażyć jego właściwe znaczenie: zerwać fałszywą powłokę jak kostium, w który ubrali się złowieszczy apostołowie podboju i twardzi eksploratorzy egzotyki.

Nowoczesne państwa próbowały zamknąć ludzi morza, podobnie jak nomadów z pustyni, w sitace granic. A jednak dzięki zamiłowaniu do przygody, dzięki poczuciu względności wszystkiego ludy te nie przestają się z niej wymykać.

J. M. G. Le Clezio’s Raga. Approche du continent invisible / Raga. Ujrzałem niewidzialny kontynent.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *