Andrzej Urbanowicz, z “Sztuka jako narzędzie rewolucji wewnętrznej”

„Teraz, jak zawsze, czas biegnie tak szybko, że nie pora na ewolucje. Musimy dokonywać nieustannej wewnętrznej rewolucji, nieustannej kontestacji w sobie samych, w buncie przeciw swemu zaskorupieniu, w niezgodzie wobec zeskorupiałego świata. Nie pałacowe czy krwawe rewolucje mają być naszym dziełem, lecz totalna i nieprzerwana rewolucja w nas samych. Musimy prowadzić nieustanną guerillę z naszą indolencją i naszą skłonnością do najbardziej stereotypowych rozwiązań”.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *