Cyberia po polsku!

Kultowa i niezwykle ważna dla rozwoju myślenia o nowych technologiach i spoleczeństwie książka Douglasa Rushkoffa nareszcie po polsku!!! Dostępna w cudownie szalonym wydawnictwie Okultura. And Douglas blogged about it, too!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *